Wat kan een mediator voor je betekenen?

Een mediator is getraind om communicatie te faciliteren en de partijen te begeleiden naar een oplossing die voldoet aan hun behoeften en belangen. Mediation wordt vaak gebruikt als alternatief voor naar de rechtbank gaan. 

In de praktijk zie ik dat mensen en/of ondernemingen veel belang bij een goed gesprek om te komen tot het oplossen of voorkomen van conflicten. Als mediator breng ik partijen met een zakelijk of persoonlijk conflict weer met elkaar in gesprek, en vraag ik dóór naar onderliggende belangen en motieven. Hierdoor ontstaat beweging en (ook) begrip, hetgeen vaak leidt tot een oplossing. Ieders behoeften, zorgen en wensen komen op tafel en worden zorgvuldig afgestemd. Door hierover weer met elkaar in gesprek te komen en te zorgen dat je elkaar weer kunt horen en te kijken naar de belangen en achtergronden van het conflict maakt dat je er samen weer uitkomt. 

Het hieraan kunnen bijdragen is mijn grootste motivatie om dit werk te mogen doen. Denk je aan scheiden, dan zullen er ook juridische stappen nodig zijn waarbij ondersteuning wellicht wenselijk is. Mediation kan in zo'n traject een goed alternatief zijn zolang jij en jouw (ex-)partner bereidt zijn er in goed overleg uit te komen. Een mediator zal in zo'n traject jou en jouw partner bemiddelen door als onafhankelijke partij het gesprek te begeleiden. Het uitgangspunt van mediation bij echtscheiding is om samen met de mediator te onderzoeken wat elkaars wederzijdse belangen zijn en het komen tot een gezamenlijke oplossing. Om de kans op een succes te vergroten is het van belang dat er een klik is met de mediator. 

meer informatie
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn