Akte van berusting 

In een scheidingsprocedure is het niet verplicht om een Akte van Berusting te hebben, maar het biedt partijen de mogelijkheid om het proces te versnellen. Dit kunnen ze bereiken door beide partijen de Akte van Berusting te laten ondertekenen, waarbij ze verklaren dat ze geen bezwaar zullen maken tegen de uitspraak van de rechter.

 De rechter beoordeelt de gemaakte afspraken en beslist of de echtscheiding juridisch correct is. Als dat het geval is, geeft de rechter toestemming voor de scheiding via een Echtscheidingsbeschikking. Let op, deze beschikking betekent nog geen definitieve scheiding.

Na de uitspraak van de rechter begint normaal gesproken een beroepstermijn van 3 maanden. In deze periode kunnen partijen bezwaar maken tegen de uitspraak door beroep in te stellen bij de rechtbank. In veel gevallen zijn beide partijen het eens met de uitspraak van de rechter. Nu kan de Akte van Berusting van pas komen. Als beide partijen een akte ondertekenen, wordt hoger beroep overbodig verklaard, waardoor geen onnodige vertraging ontstaat. 

Nadat de rechtbank beide Aktes van Berusting heeft ontvangen, maakt zij een aantekening van goedkeuring op de Echtscheidingsbeschikking. Vervolgens worden deze documenten samen met de Aktes van Berusting direct doorgestuurd naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Zodra de ambtenaar zowel de Echtscheidingsbeschikking als de Aktes van Berusting heeft gewaarmerkt en ondertekend, wordt de echtscheiding ingeschreven in het register van de gemeente. 

Pas na deze inschrijving wordt de scheiding als definitief beschouwd.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn