Conflicten zijn onvermijdelijk in het levenverschil van mening

"wanneer je eigen werkelijkheid niet overeenkomt met die van de ander"

Conflicten zijn onvermijdelijk in het leven. Soms botsen meningen, ontstaan er misverstanden of lopen emoties hoog op. Gelukkig is er een manier om deze conflicten op een vreedzame en constructieve manier op te lossen: mediation.


Wat is mediation?

Mediation is een proces waarbij een neutrale derde persoon, de mediator, helpt om tot een gezamenlijke oplossing te komen. In plaats van een rechter die een uitspraak doet en bepaalt wie er gelijk heeft, draait mediation om communicatie en begrip tussen de betrokken partijen. De mediator is er niet om te oordelen, maar om te begeleiden. Ik  zorg ervoor dat iedereen zijn verhaal kan doen en naar elkaar luistert in een veilige en onafhankelijke omgeving daar waar het jullie zelf niet meer lukt om naar elkaar te luisteren.


Echt naar elkaar kunnen luisteren: De kracht van begrip.

Maar waarom is het belangrijk om echt naar elkaar te luisteren? 

Luisteren naar elkaar is essentieel voor goede communicatie en begrip. Het betekent niet alleen horen wat iemand zegt, maar ook met aandacht luisteren en proberen te begrijpen wat de ander vertelt.


Luisteren naar elkaar is belangrijk om verschillende redenen:

  1. Begrip creëren: Luisteren stelt ons in staat om de perspectieven, behoeften en gevoelens van anderen beter te begrijpen. Door actief te luisteren, kunnen we empathie tonen en ons inleven in de ervaring van de ander.
  2. Betere communicatie: Door naar elkaar te luisteren, kunnen we misverstanden en verwarring verminderen. Als mediator stel ik verduidelijkende vragen waardoor de partijen beter de gedachtegang van de ander kan begrijpen. Dit leidt vervolgens  tot effectievere communicatie en wederzijds begrip.
  3. Versterkte relaties: Door actief te luisteren, tonen we respect en waardering voor de ander. Dit versterkt de banden en relaties, zowel op persoonlijk als zakelijk vlak.
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn