Arbeidsconflicten.

 

Het omgaan met arbeidskwesties kan een gecompliceerde aangelegenheid zijn, vooral in situaties waarin ziekteverzuim een rol speelt, wat helaas niet ongewoon is. Zowel de zieke werknemer als de werkgever hebben rechten en plichten die in de praktijk voor onduidelijkheid kunnen zorgen. Dit kan vervolgens weer leiden tot een conflict.
Ook andere conflicten op de werkvloer zijn denkbaar. Wanneer een werknemer zich op de verkeerde plek bevindt of lijkt te worstelen met zijn functie, brengt dat aanzienlijke onzekerheden met zich mee, zowel voor de werknemer als de werkgever.
Ook conflicten op de werkvloer of verstoorde arbeidsrelatie kunnen invloed hebben en leiden tot zorgen, stress en slapeloze nachten. Arbeidsmediation kan in situaties waarbij gesprekken tussen de betrokkenen niet tot een oplossing leiden, uitkomst bieden.


Arbeidsmediation is een waardevolle methode om een brug te slaan tussen de betrokken partijen. Deze vorm van bemiddeling biedt niet alleen de mogelijkheid om te praten over de specifieke kwesties die spelen, maar ook om gezamenlijk te werken aan een duurzame oplossing die de werkrelatie herstelt.Door een mediator in te schakelen, wordt een neutrale derde partij betrokken die helpt om de communicatie te vergemakkelijken en een veilige omgeving creëert waarin beide partijen hun perspectieven kunnen delen. Arbeidsmediation richt zich op het vinden van gemeenschappelijke grond, het begrijpen van elkaars belangen en het smeden van een pad naar een gezonde en productieve samenwerking.
Kortom, arbeidsmediation is meer dan alleen een conflictbeslechtingsinstrument; het is een mogelijkheid om de fundamenten van een positieve werkomgeving te herstellen en individuen te helpen weer met vertrouwen en effectief met elkaar samen te werken. Een uitkomst kan ook zijn dat jullie overeenkomen dat het dienstverband wordt beëindigd op een manier die zowel voor de werknemer als voor de werkgever passend is. 


Werkwijze


De partijen besluiten gezamenlijk of op aanbeveling van een derde partij om mediation in te zetten. Het succes van arbeidsmediation hangt af van de bereidheid van beide partijen om samen te werken en actief bij te dragen aan het vinden van oplossingen. Vaak leidt het proces tot een win-winsituatie, waarbij de werkrelatie wordt hersteld, de communicatie verbetert en verdere escalatie van het conflict wordt voorkomen.


Arbeidsmediation kan worden ingezet bij:

  • conflict tussen medewerker en werkgever
  • collega's 
  • als er tussen teams geschillen zijn

Het is van belang is dat de partijen waartussen een conflict heerst aan tafel zitten. Als  er bij beslissingen mandaat nodig is van een derde (b.v. een leidinggevende die "boven" het conflict staat), kan deze (later) worden betrokken. Eventueel kan, door mandatering over te dragen aan de partijen, deze rol worden uitbesteedt. Uiteraard wordt dit ten alle tijde besproken en afgestemd met de deelnemers van het mediation traject.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn