Echtscheidingsbemiddeling.

 

Scheidingsmediation is een proces waarbij een neutrale derde partij, de mediator, betrokken is om echtparen te helpen bij het oplossen van geschillen en het nemen van beslissingen met betrekking tot hun echtscheiding. Het doel van scheidingsmediation is om een gezamenlijke en bevredigende overeenkomst te bereiken, waarbij beide partijen actief betrokken zijn bij het vinden van oplossingen voor kwesties zoals:

  • alimentatie
  • ouderschapsplan
  • verdeling van bezittingen
  • andere belangrijke aspecten van de scheiding. 

Eén van de belangrijkste kenmerken van scheidingsmediation is de nadruk op communicatie en samenwerking. De mediator faciliteert gesprekken tussen de (ex) partners, helpt hen om hun standpunten te uiten en moedigt hen aan om naar elkaars perspectieven te luisteren. Door open communicatie te stimuleren, tracht de mediator conflicten te verminderen en de basis te leggen voor wederzijds begrip.

Scheidingsmediation biedt verschillende voordelen in vergelijking met een gerechtelijke procedure. Het proces is over het algemeen sneller en goedkoper. Bovendien behouden de (ex) partners meer controle over de uitkomst, omdat ze zelf actief deelnemen aan het besluitvormingsproces. In plaats van een rechter die beslissingen oplegt, werken de partijen samen met de mediator om tot overeenstemming te komen. Een ander belangrijk voordeel van scheidingsmediation is de focus op het verminderen van spanning en het bevorderen van een gezonde communicatie, met name in gevallen waar kinderen betrokken zijn. Door ouders te helpen bij het ontwikkelen van een co-ouderschapsplan en het bespreken van de behoeften van de kinderen, tracht de mediator bij te dragen aan een soepele overgang voor het gezin.

Werkwijze


Voor de meeste mensen is het de eerste keer dat men door een echtscheiding gaat, wat veel vragen kan oproepen. Hoe moet het financieel? Welke rechten heb ik? Gaat alles wel ‘eerlijk’? Verdriet, boosheid en onzekerheid zijn geen ongewone emoties die het geheel een zware periode kunnen maken. De gespecialiseerde familiemediator brengt daarom een orde aan in deze uiteenlopende onderwerpen en heeft daar oog voor. Zeker als er kinderen zijn, helpt het in de toekomst bij de invulling van het ouderschap dat er geen ‘losse eindjes’ tussen u beiden meer in de weg staan om het beste aan uw kinderen te kunnen geven vanuit twee huishoudens waar dit nu nog vanuit één huishouden gebeurt. Ik werk om die reden in deze volgorde van onderwerpen: 

  1. scheiden als partners
  2. kinderen en ouderschap
  3. inzetbare financiële middelen
  4. het juridisch kader ter afwikkeling. 

Aangezien binnen juridische kaders veel in afwijking overeengekomen mag worden, informeer ik wel hoe het wettelijk is geregeld, maar je bepaalt zelf hoe je je toekomst in wilt richten met de middelen die er nu zijn. Ik zie graag dat mensen zelf over hun leven en dat van de kinderen gaan en dat de juridische kaders vooral zijn bedoeld voor wie niet zelf tot besluiten kan komen. Op deze manier komt alles in de juiste volgorde aan bod.
Het komt voor dat mensen graag alles snel willen regelen omdat uit elkaar gaan een lastig en vaak pijnlijk traject is. Door de zaken snel te regelen denkt men daar vlug van af te zijn. Dit is een logische gedachte , maar door te beginnen met de regelzaken is de kans groot dat men keuzes maakt vanuit de verkeerde overwegingen waar besluiten nog jaren een gevolg hebben. Uit schuldgevoel, om er maar vanaf te zijn of uit boosheid omdat u niet degene bent die uit elkaar wilde gaan bijvoorbeeld. Daarom beginnen we eerst met dit onderwerp zodat er geen losse eindjes meer zijn en men in staat is om afspraken te maken waar men echt achter staat en ook achter blijft staan.

Ouderschapsplan

Waar kan, geniet het de voorkeur als ouders samen tot afspraken komen over de kinderen. Verschillende visies over de omgang, kinderalimentatie, informatieverstrekking, zorgafspraken, invloed nieuwe partners, samengestelde gezinnen-problematiek en woon- verblijfplaats zijn hierbij de meest voorkomende kwesties. Hoe meer de afspraken hierover door beide ouders worden ondersteund, des te groter de kans dat de afspraken worden nageleefd.
Als echtscheidingsmediator kan ik de gesprekken begeleiden om tot een beter resultaat te komen. Hierbij staat kinderen en ouderschap centraal.
Ik heb als echtscheidingsmediator bij het opstellen van het ouderschapsplan wel oog voor de juridische aspecten, maar sta nadrukkelijk stil bij de vraag hoe u de toekomst als ouders voor uw kind(eren) wilt inrichten. "U bepaalt hierbij welke afspraken u wilt vastleggen.”

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn