Wat brengt een MfN-register mediator.


Beschermde titel

Zoals je wellicht al hebt gelezen onder over mij, ben ik een geregistreerd als MfN-registermediator. De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) de titel mogen voeren. 
Een MfN-registermediator

Een bij het MfN aangesloten mediator brengt vertrouwen en zekerheid. Om zicht te mogen aansluiten dienen aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Hierdoor weet u zeker dat de mediator:

  • voldoet aan de toetredingseisen voor het MfN-register
  • voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator,
  • werkt volgens de werkwijze zoals vastgelegd in het mediation reglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator,
  • valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak
  • voldoende ervaring heeft,
  • kennis en vaardigheden op het gebied van mediation voortdurend op peil houdt (permanente educatie).

Meer informatie over MfN-registermediators vindt u op het MfN-register.informatie over MfN registermediator

Hier vindt u een filmpje met meer informatie. 

.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn