Inzet mediation traject als één wil en de andere niet.best ingewikkeld!


In de wereld van conflictoplossing staat mediation bekend als een effectieve methode om geschillen op te lossen door middel van een neutrale derde partij, de mediator. Echter, soms bevindt men zich in de complexe situatie waarin één partij vastbesloten is om een conflict via mediation aan te pakken, terwijl de andere partij terughoudend is of zelfs in zijn geheel niet openstaat voor mediation. In deze blog zal ik dieper ingaan op dit uitdagende scenario en enkele overwegingen delen voor de partij die vasthoudt aan mediation. 

De motivatie voor een mediation

De eerste stap voor de partij die mediation nastreeft zonder de volledige instemming van de andere partij is het begrijpen van de motivatie. 

Wat drijft hen om deze route te kiezen? 

Het is slim om te praten over waarom jij denkt dat mediation kan helpen. Het kan voortkomen uit een verlangen naar goede (werk) relatie, kostenbesparing, (het scheelt immers in kosten dan wanneer de juridische weg gekozen moet worden) of andere voor jouw motiverende redenen. Een openhartige communicatie over deze beweegredenen kan een basis leggen voor een constructieve dialoog. Een laagdrempelige ingang hiervoor is een kennismakingsgesprek. Op deze manier kan de partij die terughoudend is, kosteloos en vrijblijvend kennis maken met mediation en inzien wat het zou kunnen opleveren.

Een tip is om het met enige voorzichtigheid ter sprake te brengen bij de andere. Niet iedereen vindt een mediationtraject namelijk meteen een goed idee. Het is slim om te praten over waarom jij denkt dat mediation kan helpen. Je kunt benoemen dat het niet betekent dat je gelijk moet geven, maar dat het kan bijdragen om er samen uit te komen. Het is goed om ruimte te geven voor de bezorgdheden en aarzelingen van de andere partij en een open uitnodiging te doen voor een gesprek. 

Als je dit lastig vindt, kun je ook vragen of een mediator contact op mag nemen met de andere partij om zo laagdrempelig en vrijblijvend uit te leggen wat mediation kan bieden. Wellicht geeft dit net de juiste opening om hier samen verder mee te gaan.

De kracht van onafhankelijke informatie:
In sommige gevallen kan de terughoudende partij worden overtuigd door hen te voorzien van onafhankelijke informatie over de voordelen van mediation. Het delen van succesverhalen of een kennismakingsgesprek met de mediator kan daarbij helpen.


Als de andere er echt niet voor openstaat

Als de andere partij volhardend weigert deel te nemen aan mediation, is het belangrijk om andere vormen van conflictoplossing te overwegen. Arbitrage of het raadplegen van juridische experts kunnen alternatieven zijn die nog steeds gericht zijn op een constructieve oplossing zonder de noodzaak van gezamenlijke medewerking.

Conclusie


Het pad van eenzijdige mediation is niet altijd makkelijk. Als één persoon het via mediation wil proberen en de ander niet, is het raadzaam om goed uit te leggen waarom dat een goed idee is. Door open communicatie, begrip van elkaars standpunten en het verkennen van alternatieve opties, kan zelfs in deze complexe situaties een positieve weg voorwaarts worden gevonden. Maar als het echt niet kan, zijn er nog andere manieren om het op te lossen. Het belangrijkste is dat jullie uiteindelijk een goede oplossing vinden, hoe dan ook!

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn