Ouderschapsplan.


Jullie gaan uit elkaar en hebben kinderen jonger dan 18 jaar. Dan moeten jullie samen een ouderschapsplan maken. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Ouders zijn na een scheiding geen partners meer, maar blijven wel altijd samen ouders. Waar kan, geniet het de voorkeur als ouders samen tot afspraken komen over de kinderen. Verschillende visies over de omgang, kinderalimentatie, informatieverstrekking, zorgafspraken, invloed nieuwe partners, samengestelde gezinnen- problematiek en woon- verblijfplaats zijn hierbij de meest voorkomende kwesties. Hoe meer de afspraken hierover door beide ouders worden ondersteund, des te groter de kans dat de afspraken worden nageleefd.


Als echtscheidingsmediator begeleid ik de gesprekken om tot een beter resultaat te komen. Hierbij staan kinderen en ouderschap centraal. Ik heb als echtscheidingsmediator bij het opstellen van het ouderschapsplan, heb daarbij wel oog voor de juridische aspecten maar sta nadrukkelijk stil bij de vraag hoe jullie de toekomst als ouders voor jullie kind(eren) willen inrichten. Jullie bepalen  hierbij welke afspraken jullie willen vastleggen, zolang het ten goede komt van de kinderen,


Ouderschapsplan is verplicht


Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

  • Ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben (met of zonder gezamenlijk gezag);
  • Samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.


Inhoud ouderschapsplan


In het ouderschapsplan staan in ieder geval afspraken over:

  • De betrokkenheid van de kinderen bij het ouderschapsplan
  • Hoe jullie de zorg en opvoeding verdelen (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling)
  • Op welke wijze jullie elkaar over de bepaalde zaken die betrekking hebben tot de kinderen informeren
  • Hoe jullie samen beslissingen nemen over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze
  • De kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie)
  • Waar de kinderen hun hoofdverblijf zullen hebben;

Daarnaast kunnen er ook andere afspraken in worden opgenomen Denk hierbij aan afspraken over bedtijden, huiswerk, sport of hoe laat je thuis moet zijn, over het contact met de beide families etc. Ook kunnen jullie in het ouderschapsplan opnemen op welk hoofd-adres een kind zal worden ingeschreven bij de gemeente.


Kind betrekken bij ouderschapsplan


Als jullie gaan scheiden, moeten jullie kinderen betrekken bij de afspraken die over hen gaan. Dat staat in de wet. Bespreek samen met jullie (ex)partner hoe jullie dat doen. Voor kinderen is het belangrijk dat er naar ze wordt geluisterd. En dat ze niet klem komen te zitten in strijd tussen hun ouders.

Zorgregeling of omgangsregeling


De zorgregeling of omgangsregeling is onderdeel van het ouderschapsplan. Ouders die samen ouderlijk gezag hebben, spreken een zorgregeling af. Hierin staan afspraken over hoe ouders de zorg en opvoeding verdelen.
Als één ouder gezag heeft, spreken de ouders een omgangsregeling af. De ouder zonder gezag mag het kind blijven zien. Maar die ouder is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van het kind.


Ouderschapsplan regelmatig aanpassen


Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties kunnen veranderen. Bijvoorbeeld wanneer jij of  jouw ex-partner werkloos wordt of gaat verhuizen. Het is dan ook aannemelijk dat het ouderschapsplan nog een paar keer zal veranderen. Spreek daarom af op welke momenten je kijkt of alles nog goed staat of dat er aanpassingen nodig zijn. Zo "beweegt" het plan mee met de ontwikkeling en levensfase van het kind.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn