Wat is Mediation


Mediation is een proces waarbij een neutrale derde partij, de mediator genaamd, twee of meer partijen in een geschil helpt om met elkaar te communiceren en onderhandelen om tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen. Door middel van mediation kunnen conflicten tot een oplossing komen. De mediator is hierbij een onafhankelijke partij. In tegenstelling tot advocaten & rechters neemt een mediator geen standpunt in. Een mediator zal ook geen oplossingen bedenken en geen beslissingen nemen. 

Het doel is dat, door begeleiding van een mediator, de partijen zelf tot een oplossing komen waar ze achter staan. Een mediationtraject heeft dan ook alleen kans van slagen indien beide partijen bereid zijn om over een oplossing te "onderhandelen". Om tot een succesvol resultaat te komen is het belangrijk de begeleiding door een goed opgeleide mediator wordt verzorgd. Een erkend mediator via het MfN-register is dan de juiste keuze. Zo ben je er zeker van dat de juiste kennis en vaardigheden aanwezig zijn en dat deze voldoet aan de toelatingseisen. Kortom, de juiste kwalificaties zijn aanwezig. Het onderstaande filmpje laat dit zien. 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn